αερόβιο ή βάρη

Πρώτα αερόβιο ή βάρη; Τί είναι πιο αποτελεσματικό;

Ένα ερώτημα / δίλημμα που έχουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με τη γυμναστική και προσέχουν τη φυσική του κατάσταση είναι το εξής: πρώτα αερόβιο ή βάρη; Τι έχει τα καλύτερα αποτελέσματα;Δεν είναι λίγοι αυτοί που στις μέρες μας θέλουν να συνδυάσουν τα 2 βασικά πρωτόκολλα άσκησης για καλύτερη φυσικ Read the full article...