Διαλειμματική νηστεία και αλκοόλ

Διαλειμματική νηστεία και αλκοόλ. Πως συνδυάζονται;

Τι είναι η διαλειμματική νηστεία και ποια τα οφέλη της για την υγεία; Διαλειμματική νηστεία και αλκοόλ πάνε μαζί; Η διαλειμματική νηστεία είναι ένα πλάνο διατροφής όπου πραγματοποιούνται κύκλοι περιόδων όπου νηστεύουμε για κάποιες ώρες ή μέρες και χρονικοί περίοδοι τρώμε κανονικά. Οι πιο γνωστή μέθο Read the full article...