εξάντληση

Κόπωση, εξάντληση, υπνηλία. Αιτίες και αντιμετώπιση

Μόνιμη κούραση, υπνηλία, χαμηλά επίπεδα ενέργειαςΗ εξάντληση είναι ένας όρος στην υγεία που τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το έντονο αίσθημα κούρασης, την έλλειψη δυνάμεων και αντοχών καθώς και τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας.Ο ορισμός «κόπωση / εξάντληση» αφορά μια κατάσταση όπου ακόμη και μετά Read the full article...