καταπολέμηση φλεγμονής

Καταπολέμηση φλεγμονής. Καλύτερες και χειρότερες τροφές.

Η επίδραση της διατροφής στη φλεγμονή Η φλεγμονή είναι μια φυσιολογική διαδικασία του σώματος. Κατά κανόνα προκύπτει ως αντίδραση μετά από κάποιο τραυματισμό ή μόλυνση. Ωστόσο μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει φυσιολογικά να υποχωρήσει. Εάν η φλεγμονή επιμένει για παραπάνω από 3 μήνες Read the full article...