Καθιστική ζωή

Καθιστική ζωή και επιπτώσεις στην υγεία

Ο καθιστικός τρόπος ζωής τότε και τώρα Όλες οι κοινωνίες δυτικού τύπου βασίζονται κατά κανόνα σε καθιστική ζωή και τις περισσότερες φορές καθιστική εργασία. Έτσι λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σχεδόν όλη την ημέρα κάθεται. Όσο περνούν τα χρόνια στις μεγαλουπόλεις οι κάτοικοι κάθονται όλο κ Read the full article...