Απορρόφηση σιδήρου

Απορρόφηση σιδήρου και αύξηση από φυτικές πηγές

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο μικροθρεπτικό συστατικό που παίζει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλές λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος. Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα υγείας και να δυσχεραίνει κατά πολύ την καθημερινότητα του ανθρώπου. Ο σίδηρος συναντάται σε 2 βασικές μορφέ Read the full article...