εξάντληση

Κόπωση, εξάντληση, υπνηλία. Αιτίες και αντιμετώπιση

Μόνιμη κούραση, υπνηλία, χαμηλά επίπεδα ενέργειας Η εξάντληση είναι ένας όρος στην υγεία που τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το έντονο αίσθημα κούρασης, την έλλειψη δυνάμεων και αντοχών καθώς και τα χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Ο ορισμός «κόπωση / εξάντληση» αφορά μια κατάσταση όπου ακόμη και μ Read the full article...